Palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase

In de volksmond wordt deze vorm van zorg Palliatieve of Terminale Zorg genoemd. Bij palliatieve zorg ligt de focus op het vergroten van de kwaliteit van leven. Bij Terminale zorg gaat het om de zorg in de allerlaatste fase tot het moment van sterven. Wanneer het leven tot zijn einde komt breekt een bijzondere periode aan. Een periode waarin nog meer dan normaal liefdevolle en waardige zorg geleverd moet worden. Vaak is deze periode voor de familie en vrienden ook een periode van verbinding, soms is het een periode van onderlinge spanning.

 

Thuis sterven

Voor veel mensen en nabestaanden is het een wens om thuis die laatste zorg te ontvangen. Thuis waar het fijn is, waar men jaren heeft gewoond, waar men ongedwongen bij elkaar kan komen of waar zoveel herinneringen liggen. Soms is het fijn wanneer een zorgteam een deel over het gehele etmaal aanwezig is. Om zorg te verlenen, om een luisterend oor te zijn of om ervoor te zorgen dat altijd iemand aanwezig is en zorg kan leveren als het nodig is.

 

PTZ Team Noord

Het PTZ team Noord is het initietief van Senas Zorg die het voor mensen in Noord Nederland mogelijk maakt dat mensen thuis kunnen sterven op de manier zoals dat hoort. Met goede zorg, liefde en aandacht. Zorgverleners die deze vorm van zorg leveren hebben hier heel bewust voor gekozen. Het één op één contact, de verzorging & verpleging, het ontzorgen van de familie, de begeleiding bij medische afspraken en gewoon het bieden van een luisterend oor maakt het zorg verlenen voor hen het meest bijzondere beroep van de wereld. En dat tot 24 uur per dag. Zij vinden het een roeping en dat merkt u op alle manieren. Dat maakt dat naasten achteraf altijd dankbaar terugkijken op de geleverde zorg.

 

Vergoeding

Deze zorg wordt meestal vanuit de zorgverzekeringswet betaald. De persoon in kwestie krijgt een indicatie gesteld. In een enkel geval wanneer er al sprake is van een WLZ indicatie dan geldt een eigen bijdrage. Ook is er de mogelijkheid om aanvullend zorg in te kopen als u dat wenst.

 

Bent u zorgaanbieder?

Senas Zorg en PTZ team Noord werken veel voor zorgaanbieders die niet in staat zijn om 24 uurs zorg te leveren. Bent u een zorgaanbieder en lukt het u niet de zorg rond te krijgen? Wij denken en helpen graag mee. 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze service en mogelijkheden? Wij staan u graag te woord.

 

Ben jij zorgverlener?

Ben jij ZZP-er en wil jij graag Onderdeel worden van één van de PTZ teams? Dan komen wij graag met jou in contact. Bel of mail jij ons?

Wij hebben met Zorg van Oranje en JijZorgt een fijne en goede samenwerking. Samen proberen we er elke dag weer het beste van te maken!

Cosis Flex

Sinds ik jullie heb leren kennen is mijn leven zoveel beter geworden. Ik ervaar veel minder druk en stress in mijn werk, omdat ik weet dat ik altijd op JijZorgt en Zorg van Oranje kan terugvallen.

Threa – planner zorginitiatief de Bosk

Mijn ervaring met jullie als planners is erg positief een fijne samenwerking en altijd meedenken naar oplossing.

Marianne - Begeleider